Produse > Benzi transportoare şi de proces - Program de fabricaţie ELASTOMER MF

Înapoi Interpretarea codificării Tipuri de suprafeţe

PROGRAM DE FABRICAŢIE ELASTOMER MF - 3/2008

Cod

FDA
2005/79/CE

Antist.

LdB
Culoarea
suprafeţei
transportoare
Grosime
totală
[mm]
Greutate
[kg/m2]
Diam.
min.
(1)
Tract.
1%
[N/mm]
Tract.
max.
adm.
[N/mm]
Temp.
min
[°C]
Temp.
max
[°C]
Compar.
coef. de
frecare
Lăţime
max. de
fabricaţie.
[mm]
2T12 U0-U-G15 MF
x
violet
2,8
3,4
50
12
24
-20
100
HF
1200
3M18 U0-U-G40 MF
x
violet
5,7
5,9
100
18
36
-20
100
HF
1200
3M18 U0-U-G60 MF
x
violet
7,3
8,3
100
18
36
-20
100
HF
1200
NT5 MF
x
violet
5,0
5,5
50
6
12
-20
100
HF
1200
(1) Diametrul minim calculat în funcţie de tipul de îmbinare recomandată de CHIORINO.
Datele au fost determinate la temperatura de +23ºC şi umiditate 50%. Valorile indicate pot fi modificate fără o notificare în prealabil.